Home

Spreekuur Cultureel Erfgoed

 

Het Spreekuur Cultureel Erfgoed (bouwplanoverleg) ondersteunt gemeenten en monumenteneigenaren bij omgevingsvergunningaanvragen. Het spreekuur is bedoeld als vooroverleg wanneer u binnenkort een bouwplan wilt indienen waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dit vooroverleg is een initiatief van het Steunpunt Erfgoed Drenthe, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Drentse gemeenten.

Wanneer u naar het Spreekuur komt, wordt er voor gezorgd dat díe disciplines aan tafel zitten, die van belang zijn voor uw specifieke plan. De status van het Spreekuur is adviserend en richtinggevend.

Met een bezoek aan het Spreekuur voorkomt u vaak onnodig oponthoud tijdens het vergunningtraject. Om de effectiviteit van het overleg te vergroten is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maakt en dat uw plan zo concreet mogelijk is.

 

Een afspraak maakt u via de afdeling Erfgoed/Monumentenzorg van uw gemeente.

 

Spreekuurdata

Data spreekuren 2017:

  • Op dit moment zijn er geen spreekuren.

 

  • Wat doen we
  • Doel van het Steunpunt
  • Helpdesk en Erfgoed&Groenloket
  • Spreekuur Cultureel Erfgoed
  • Platformbijeenkomsten/cursussen
  • Themabijeenkomsten
  • Links / Relevante websites

Contact

Zie de homepage