Home

Platformbijeenkomsten / cursussen

 

Steunpunt Werkoverleg

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe organiseert drie a vier keer per jaar een informatie- en kennisuitwisseling bijeenkomst voor de diverse betrokkenen in de gemeenten en provincie  bij erfgoed. Dit wordt het Steunpunt Werkoverleg genoemd. Het doel is de kennisontwikkeling bij gemeenten te bevorderen en te stimuleren en een moment te bieden voor het uitwisselen van ervaringen en onderlinge informatie en netwerken. Naast de provincie Drenthe is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanwezig. In voorkomende geval wordt een externe partij uitgenodigd om een presentatie te geven over bijvoorbeeld de nieuwe erfgoedwet of vergunning vrij bouwen.

 

De Steunpunt Werkoverleg data voor 2017 zijn:

  • Nog niet bekend

 

 

‚Äč

Cursus Actualiteiten en Ontwikkelingen Drenthe

Door de Erfgoedacademie worden de netwerkbijeenkomsten Actualiteiten & Ontwikkelingen georganiseerd in 11 provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens de A&O dagen wordt u bijgepraat over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen en er is ook gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provincies en de provinciale Steunpunten monumentenzorg.

Deze dag is bestemd voor (beleids)ambtenaren cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, toerisme, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc. Daarnaast zijn deze netwerkbijeenkomsten ook zeer geschikt voor andere erfgoedprofessionals, erfgoedvrijwilligers, architecten, aannemers en makelaars.

 

 

 

  • Wat doen we
  • Doel van het Steunpunt
  • Helpdesk en Erfgoed&Groenloket
  • Spreekuur Cultureel Erfgoed
  • Platformbijeenkomsten/cursussen
  • Themabijeenkomsten
  • Links / Relevante websites

Contact

Zie de homepage