Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

Financieringsregelingen provincie Drenthe

 

De provincie Drenthe kent een aantal financieringsregelingen waar vanuit eigenaren van monumenten of karakteristieke panden een aanvraag kunnen doen voor subsidie en/of een laagrentende lening. De regelingen richten zich op instandhouding, herbestemming en herontwikkeling van gebouwen. Iedere regeling kent eigen specifieke voorwaarden.

 

Financiering Instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Voor wie   : eigenaar provinciaal monument

Wat           : laagrentende lening

Waarvoor : instandhouding en verduurzaming (energiebesparende maatregelen)

Wanneer  : aanvragen gedurende het gehele jaar

Hoe           : via aanvraagformulier indienen bij provincie Drenthe

 

 

Financiering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016

Voor wie   : eigenaar beschermd monument of karakteristiek gebouw

Wat            : subsidie en/of laagrentende lening in de onrendabele top

Waarvoor : herbestemming van monumenten en karakteristieke gebouwen

Wanneer  : aanvragen gedurende het gehele jaar

Hoe           : via aanvraagformulier indienen bij provincie Drenthe

 

 

Contact

Zie de homepage