Home

  • Brim
  • Erfgoedwet

Brim

 

Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013).

Als eigenaar van een rijksmonument dat niet is bestemd als woonhuis komt u in aanmerking voor een instandhoudingssubsidie (Sim) van het rijk. Hierbij valt te  denken aan een kerk, fabriek of molen.

Ook archeologische- en groene monumenten komen in aanmerking voor de subsidie

Voor rijksmonumentale woonhuizen kunnen alleen professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen subsidie aanvragen.

 

De instandhoudingssubsidie kan jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het eerstvolgende moment dat u subsidie kunt aanvragen is vanaf 1 februari 2017. De Rijksdienst wijst de subsidies toe en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt dan uitgekeerd in zes jaarlijkse voorschotten. Na deze zes jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld. Of u hiervoor een verantwoording moet indienen hangt af van de hoogte van de verleende subsidie.

 

Meer informatie vindt u op www.monumenten.nl

 

Contact

Zie de homepage