Erfgoed Drenthe is niet bereikbaar vanaf 1 jan. 2017

Wijziging opzet Steunpunt Erfgoed Drenthe

De provincie Drenthe heeft in haar Cultuurnota 2017-2020: ‘De verbeelding van Drenthe’ aangegeven dat zij het Steunpunt Erfgoed Drenthe (SED) opnieuw wil vormgegeven.

Voor het Steunpunt Erfgoed Drenthe betekent dit dat de huidige activiteiten vanuit het kantoor aan de Kloosterstraat in Assen zullen worden afgebouwd.

Na 1 januari 2017 zullen de werkzaamheden in de nieuwe vorm worden voortgezet. Vanuit welke locatie en op welke manier is op dit moment helaas nog niet bekend.

 

Het zelfstandige en onafhankelijke Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van een landelijk netwerk van steunpunten en is gevestigd in Assen. Het Steunpunt adviseert de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe op het gebied van erfgoed en bevordert onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast adviseren en begeleiden wij (toekomstige) eigenaren van monumenten en karakteristieke panden over onder andere herbestemmings- en financieringsmogelijkheden.

 

Wat doet het Steunpunt?

  • Adviseren van gemeenten op het gebied van cultuurhistorie en archeologie
  • Bevorderen herbestemming van monumenten en karakteristieke panden
  • Instandhouding provinciale monumenten
  • Adviseren particulieren en erfgoedinstellingen als eigenaren en gebruikers van karakteristieke panden

 

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe wordt gefinancierd door de provincie Drenthe en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 

Download één van onze 12-Tips-brochures

Aanmelden nieuwsbrief

Actueel

 

Succesvolle bijeenkomst ‘Drenthe in opbouw’

Op vrijdagochtend 2 december vond de bijeenkomst ‘Drenthe in opbouw’ plaats in Witteveen medegeorganiseerd door Steunpunt Erfgoed Drenthe. Lees meer >>

 

Meldpunt Drents Goud

 Er is veel animo om in Drenthe samen te gaan werken aan een actieprogramma voor betere bescherming en beheer van de kleine landschapselementen. Lees meer >>

 

Monumentenfonds leeg

Het Drents Monumentenfonds voor behoud en herbestemming van karakteristieke panden is leeg. Het succes van deze laagrentende financiering in de kosten van restauratie en verbouw vindt met name zijn weg bij herbestemmingsinitiatieven in de zorgsector.

Eind van dit jaar wordt naar verwachting meer duidelijk over mogelijke aanvulling van dit fonds.

 

Themabijeenkomst ‘Monumentenzorg in de praktijk’ 20 september a.s.

Steunpunt Erfgoed Drenthe en Monumentenadvies Noord organiseren een themabijeenkomst voor medewerkers van Drentse gemeenten met als onderwerp ‘monumentenzorg in de praktijk’.Lees meer >>

 

Informatiemiddag Ontwerpbesluiten Omgevingswet 6 september 2016

Op 1 juli zijn de vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) openbaar gemaakt die samen de uitvoeringsregels bevatten voor de Omgevingswet.  Lees meer >>

 

Handreiking instandhoudingsplicht

rijksmonumenten voor gemeenten

De Erfgoedwet (ingangsdatum 1 juli 2016) introduceert een expliciete instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten.

Lees meer >>

 

Wapen van Drenthe wordt TT-museum

30 mei 2016 – Het Wapen van Drenthe in Assen is verkocht. Het ‘Heerenlogement’ uit 1781 wordt verbouwd tot TT-museum, Grand Café en hotel. Het markante gebouw aan de kop van de Vaart stond sinds 2003 leeg en raakte steeds meer in verval. Lees meer >>

 

Provincie eigenaar voormalige Rijksluchtvaartschool

De provincie Drenthe is sinds kort eigenaar van de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde.

Lees meer >>