Steunpunt Erfgoed Drenthe wijzigt

De werkzaamheden van het Steunpunt Erfgoed Drenthe worden anders georganiseerd. Vooralsnog kunt u op de volgende wijze uw vragen stellen en/of advies vragen:

 

Vragen en advies over subsidiemogelijkheden inzake herbestemming karakteristiek bezit en monumentale panden in Drenthe:

Dineke Arends, team subsidie & inkoop, provincie Drenthe.

Zie ook www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket.

Telefoon 0592 365 555, post@drenthe.nl

 

Vragen en advies over restauratie van panden en bouwkundige kwesties van monumentale panden:

Piet Bleijleven, Monumentenwacht Drenthe, tel 0591 371652 www.monumentenwachtdrenthe.nl

info@monumentenwachtdrenthe.nl

 

Vragen en advies over herbestemming van panden (vraag en aanbod bij elkaar brengen):

Kenniscentrum Herbestemming Noord/DBF,

Gedempte Molenwijk 22B,  8442 BG Heerenveen 0513 - 249 000, www.stichtingdbf.nl, info@stichtingdbf.nl

 

Als u wijzigingen aan een pand wil doen, u overweegt een omgevingsvergunning aan te vragen of wilt wilt weten wat wel of juist niet mogelijk is bij een monumentaal of beelbepalend pand: neemt u contact met de gemeente waarin het pand ligt. Vraag naar de contactpersoon monumentenzorg.

 

Heeft u andere vragen op het gebied van gebouwd erfgoed, dan kunt u contact opnemen met dhr. Jelle Langeland, provincie Drenthe, 0592 365 555.

 

Deze website is vanaf 1 januari 2017 niet meer bijgehouden en kan inhoud bevatten die niet meer actueel is.

 

Download één van onze 12-Tips-brochures

Actueel

 

Succesvolle bijeenkomst ‘Drenthe in opbouw’

Op vrijdagochtend 2 december vond de bijeenkomst ‘Drenthe in opbouw’ plaats in Witteveen medegeorganiseerd door Steunpunt Erfgoed Drenthe. Lees meer >>

 

Meldpunt Drents Goud

 Er is veel animo om in Drenthe samen te gaan werken aan een actieprogramma voor betere bescherming en beheer van de kleine landschapselementen. Lees meer >>

 

Themabijeenkomst ‘Monumentenzorg in de praktijk’ 20 september a.s.

Steunpunt Erfgoed Drenthe en Monumentenadvies Noord organiseren een themabijeenkomst voor medewerkers van Drentse gemeenten met als onderwerp ‘monumentenzorg in de praktijk’.Lees meer >>

 

Informatiemiddag Ontwerpbesluiten Omgevingswet 6 september 2016

Op 1 juli zijn de vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) openbaar gemaakt die samen de uitvoeringsregels bevatten voor de Omgevingswet.  Lees meer >>

 

Handreiking instandhoudingsplicht

rijksmonumenten voor gemeenten

De Erfgoedwet (ingangsdatum 1 juli 2016) introduceert een expliciete instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten.

Lees meer >>

 

Wapen van Drenthe wordt TT-museum

30 mei 2016 – Het Wapen van Drenthe in Assen is verkocht. Het ‘Heerenlogement’ uit 1781 wordt verbouwd tot TT-museum, Grand Café en hotel. Het markante gebouw aan de kop van de Vaart stond sinds 2003 leeg en raakte steeds meer in verval. Lees meer >>

 

Provincie eigenaar voormalige Rijksluchtvaartschool

De provincie Drenthe is sinds kort eigenaar van de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde.

Lees meer >>

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Contact

Zie de homepage