Het zelfstandige en onafhankelijke Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van een landelijk netwerk van steunpunten en is gevestigd in Assen. Het Steunpunt adviseert de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe op het gebied van erfgoed en bevordert onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast adviseren en begeleiden wij (toekomstige) eigenaren van monumenten en karakteristieke panden over onder andere herbestemmings- en financieringsmogelijkheden.

 

Wat doet het Steunpunt?

  • Adviseren van gemeenten op het gebied van cultuurhistorie en archeologie
  • Bevorderen herbestemming van monumenten en karakteristieke panden
  • Instandhouding provinciale monumenten
  • Adviseren particulieren en erfgoedinstellingen als eigenaren en gebruikers van karakteristieke panden

 

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe wordt gefinancierd door de provincie Drenthe en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 

Download één van onze 12-Tips-brochures

Aanmelden nieuwsbrief

Actueel

 

Themabijeenkomst ‘Monumentenzorg in de praktijk’ 20 september a.s.

Steunpunt Erfgoed Drenthe en Monumentenadvies Noord organiseren een themabijeenkomst voor medewerkers van Drentse gemeenten met als onderwerp ‘monumentenzorg in de praktijk’.Lees meer >>

 

Informatiemiddag Ontwerpbesluiten Omgevingswet 6 september 2016

Op 1 juli zijn de vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) openbaar gemaakt die samen de uitvoeringsregels bevatten voor de Omgevingswet.  Lees meer >>

 

Handreiking instandhoudingsplicht

rijksmonumenten voor gemeenten

De Erfgoedwet (ingangsdatum 1 juli 2016) introduceert een expliciete instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten.

Lees meer >>

 

Wapen van Drenthe wordt TT-museum

30 mei 2016 – Het Wapen van Drenthe in Assen is verkocht. Het ‘Heerenlogement’ uit 1781 wordt verbouwd tot TT-museum, Grand Café en hotel. Het markante gebouw aan de kop van de Vaart stond sinds 2003 leeg en raakte steeds meer in verval. Lees meer >>

 

Provincie eigenaar voormalige Rijksluchtvaartschool

De provincie Drenthe is sinds kort eigenaar van de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde.

Lees meer >>

 

De Eerste Kamer heeft 22 maart jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen, nadat de Tweede Kamer datzelfde op 1 juli vorig jaar deed.

Doel van deze wet is het mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving. Lees meer >>

 

Rijkssubsidie voor Drentse haalbaarheidsonderzoeken

Deze week werd bekend welke subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten zijn toegekend. Deze subsidie wordt jaarlijks verstrekt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees meer >>